Sun. Oct 2nd, 2022
Ylva johansson familj
Ylva johansson familj

Ylva johansson familj /\ Från och med 2019 fungerar den svenska politikern Ylva Julia Margareta Johansson som EU-kommissionär för inrikes frågor. Mellan 1994 och 1998 var hon utbildningsminister i den svenska regeringen.

Sveriges

Mellan 2004 och 2006 var hon välfärds- och äldrevårdsminister. Från 2014 till 2019 var hon arbetsminister. Sedan 2006 har hon suttit i Sveriges riksdag, riksdagen.

Johansson


Mellan 1983–88 och 1991–92 gick Johansson vid Lunds universitet och Lärarhögskolan i Stockholm och tog en civilingenjörsexamen i pedagogik. Hon blev lärare i matematik, fysik och kemi efter examen.
Han valdes in i riksdagen för Sveriges Kommunistiska Parti i riksdagsvalet 1988. (VPK). Hon hoppade sedan av partiet och gick med i det socialdemokratiska partiet. “

Ylva johansson familj

Sedan dess har Johansson varit skolminister i statsminister Ingvar Carlssons regering. När hon och dåvarande finansminister Erik sbrink deklarerade att de “offentligt bekräftar att vi är kära” och skiljer sig var det 1998.

Johansson avgick ur regeringen strax därefter. Hon fortsatte att arbeta inom den privata sektorn under de närmaste åren.

Johansson utsågs till minister för hälso- och äldreomsorg av statsminister Göran Persson 2004, efter Lars Engqvist.

Under 2019 kommer den svenska politikern Ylva Julia Margareta Johansson att fungera som EU:s kommissionär för inrikespolitiska frågor. Hon föddes den 13 februari 1964 i Huddinge, Stockholm.

När Johansson började sin politiska karriär var det som rickshawör för Vänsterpartiets kommunister. Från 1994 till 1998 var han.

Sveriges socialdemokratiska utbildningsminister under både Carl III och Persson. Dessförinnan var hon jukvrds- och äldreminister 2004 till 2006. Sedan valet 2006 har hon varit Socialdemokraternas riksdagsledamot.

Som vice ordförande för de sociala enheterna och vice ordförande för de sociala enheterna från 2007 till 2010, har hon varit ledare för de sociala enheterna och vice ordförande för de sociala enheterna sedan 2010.

Efter att ha svurits in den 3 oktober 2014 antog han ansvar för sysselsättningspolitik och integration i Sveriges regerande Löfven I-regering. Johansson fick i uppdrag att samordna regeringens politik för etablering av nyanlända den 24 februari 2016.

Etableringsminister var en titel som Stefan Löfven gav henne i sin regeringsombildning 25 januari 2016. Den 21 januari 2019, när kung Löfven II:s regering tog slut, avsatte han henne från sin post som arbetsmarknadsminister.

Den här posten kommer att finnas kvar till september 2019 eftersom det var då hon avgick som Sveriges EU-kommissionär för interna frågor.

Ylva johansson familj
Ylva johansson familj