0 0
Read Time:3 Minute, 45 Second

Kamprads Förmögenhet /\ Utöver sina tidigare donationer gjorde Inter IKEA Group-koncernen ytterligare 1,3 miljoner svenska kronor under åren 2012–2016. Än i dag har familjestiftelsen Kamprad en nettoförmögenhet på cirka 8 miljoner svenska kronor. Kapital som tillförts i samband med stiftelsens bildande och efterföljande donationer utgör grunden för anslaget.

Ingvar Kamprad skänkte 50 miljoner svenska kronor och Inter IKEA Group bidrog med nästan 900 miljoner kronor i samband med bygget. Under 2012 samlades ytterligare 900 miljoner svenska kronor in tack vare en donation från Ikano Group. Utöver sina tidigare donationer gjorde Inter IKEA Group-koncernen ytterligare 1,3 miljoner svenska kronor under åren 2012–2016. Familjestiftelsen Kamprad har idag en fondbehållning på cirka 8 miljoner svenska kronor.

Sedan stiftelsen bildades har cirka 1,4 miljoner svenska kronor delats ut för att stödja forskning, utbildning och socialt bistånd för äldre i nöd.Med andra ord kommer de fyra barnen att dela på totalt 600 miljoner svenska kronor, eller 150 miljoner vardera.De tre bröderna gynnas också av två separata kapitalskyddspolicyer, men hur mycket pengar som står på spel är oklart.Per Ludvigsson säger: “Jag vill inte berätta så mycket mer än vad som står i byggnadsritningarna som kom in.”

Fakta och bio om Kamprads Förmögenhet

  • Med ett nettovärde på 469 miljoner svenska kronor när han gick bort i januari i år var Ingvar Kamprad en av världens två rikaste personer.
  • En stor del av det värdet skänks dock till företaget och familjestiftelsen Kamprad; det är dock oklart hur stor Ikea-grundaren Ingvar Kamprads personliga förmögenhet var.
  • Med färdigställandet av bygglovet i slutet av augusti finns de olika traktamenten för de avlidna detaljerade i en handling som utfärdats av Skatteverket.
  • Det totala värdet är 1 240 000 000 svenska kronor, vilket är långt högre än vad som tidigare var känt.
  • Tillsammans med pengar från flera bankkonton finns konst, porslin, keramik och andra föremål till ett totalt värde av 3,7 miljoner svenska kronor.
  • De senaste avslöjandena om Ikeas grundares välvilja bygger på en ritning som lämnades efter när Ingvar Kamprads fru Margareta gick bort för sju år sedan.


Det var mindre pengar i omlopp då, så tillväxttakten har varit god och kapitalet har skötts väl, som Per Ludvigsson konstaterade.Som ett resultat av byggnadens svåra situation blev Ingvar Kamprads död allmänt känt även genom det handskrivna testamente han lämnade efter sig.Enligt ett tidigare reportage från Expressen är välgörarens önskemål bland annat att dela boet lika mellan hennes tre vuxna söner, 52, 49 och 54 år, samt hennes mamma, Annika Kihlblom, som är 60 år.


Den andra hälften ska gå till företagsinvesteringar i Norge genom familjen Kamprads stiftelse.Ingvar Kamprad gick bort från företaget i januari i år med ett nettovärde på 469 miljoner svenska kronor.En stor del av pengarna skänks till företaget och familjens egen stiftelse och det har varit oklart hur mycket pengar Ikeas grundare personligen fick.Expressen var först med att rapportera om Kamprads personliga förmögenhet, som växte till 1,24 miljoner svenska kronor.


Detta är resultatet av att ha stulit vissa papper från Skatteverket som beskriver dödsfallsersättningar.Bygglovsansökan lämnades in till Skatteverket i Kalmar i måndags.
Begränsad åtkomst är tillgänglig via olika bankkonton och värdefulla dokument.Om du exkluderar kostnaden för begravning och sjukvård från din inkomst 2017 är det totala beloppet du är skyldig i skatt cirka 1,24 miljoner svenska kronor.


I det handskrivna testamente som Kamprad lämnade efter sig, stadgar han att hans fyra barn ska få hälften av hans förmögenhet vardera – cirka 600 miljoner svenska kronor.
De återstående medlen kommer att skänkas till norska företag genom familjestiftelsen Kamprad.Barns rättigheter tas bort från dödsboet i testamentet, ett beslut som barnens äldre syskon har uppgett att de respekterar.


Det kommer sannolikt att regna fram till slutet av året innan höstdagjämningen inträffar.
De har fortfarande för avsikt att sälja aktier och andra former av investeringskapital, därför räknar jag med ett arvsskifte antingen före slutet av detta år eller i början av nästa.Per Ludvigsson, testamentsexekutor och.

Ingvar Kamprads höga hand, säger till Expressen att när det är dags kommer stiftelsen att få sina medel och Annika och hennes söner får sina.
Ingvar Kamprad har förhindrat sina barns arvingar från att ärva hans förmögenhet vid hans död eller en förlikningstvist genom att ta in en klausul i testamentet.
I ett brev till Expressen från tidigare i år sa Ingvar Kamprads barn “Detta är Ingvars vilja, som vi respekterar helt.”

https://www.youtube.com/watch?v=F4rTJ54I2_E
Kamprads Förmögenhet

About Post Author

adword ads

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %