Fri. Oct 7th, 2022

Carin Götblad Familj /\ Efter sex år som regionpolitisk chef för Mellansverige (Uppsala, Västmanlands och Gävleborgs län) avtackades Carin Götblad för sin tjänst för ett och ett halvt år sedan. Då skulle hon ha varit en del av polisens högsta ledning de senaste två decennierna. Hon var den första kvinnliga polischefen i Stockholms län och hennes utredning om mordet på Anna Lindh fick ett försprång på grund av hennes befattning. De senaste två decennierna har hon lett poliskåren i Sveriges största stad med cirka 7 000 personer. Det finns ett yrke som heter “duga”, och hon borde kunna göra en framgångsrik comeback. Men Carin Götblad vill inte gå i pension; hon vill avancera i ålder.

För närvarande är jag anställd på polisens nationella operativa avdelning, vilket är både avgörande och intressant, men mitt yttersta mål är att befordras till en position med större ansvar närmare den dagliga verksamheten på avdelningen. Ett halvår har gått sedan jag lämnade regionen mellanvästern, så jag är lite förvånad över att det fortfarande är så tufft här. Jag är van vid att bli uppföljd, men jag har inte tappat hoppet än. Jag är 65 nu, men jag tänker fortsätta jobba tills jag är 69. Minst. Mina barn är alla vuxna nu, så det är bara naturligt att de inte längre vill tillbringa helgerna hemma hos sina morföräldrar. Dessutom är min man forskare och kommer att arbeta tills han dör. Jag har upptäckt att de mest givande aspekterna av min karriär är de jag kan fortsätta göra under överskådlig framtid. Då får jag gå i pension i fred.

Fakta och bio om Carin Götblad Familj

 • Åldersdiskrimineringen i Sverige sårar hennes känslor.
 • Vi står inför riktigt svåra samhällsproblem och vi behöver alla goda krafter som står till vårt förfogande för att övervinna dem.
 • I Sverige ser vi ålder annorlunda än människor i andra länder.
 • Om samhället behöver något just nu är det expertis, erfarenhet och fler arbetare – inte färre.
 • Gemenskapsmedlemmar från 60 år och uppåt är viktiga.
 • Inte minst inom poliskåren där vi aktivt rekryterar ett stort antal ungarbetare för nutid och framtid.
 • Vi kan inte bara lita på de unga, så det är viktigt att ha en blandning av dem och de äldre också; kunskapsöverföring är avgörande.
 • Carin Götblad, regionpolischef i Uppsala, lämnar sin tjänst efter snart sex år.
 • Hon har ägnat sitt yrkesliv åt att stoppa våld mot barn och unga och kvinnor.
 • Hälften av en hårt arbetande alkoholist och drogmissbrukare, och hälften av en slarvig skunk.
 • Sedan hon blev mamma vid 18 års ålder har Carin Götblad blivit en skicklig på att hitta en balans mellan sitt privatliv och sitt yrkesliv.


Folk är ganska ovilliga att dö, och jag var både ung och ensam, så jag var ett främsta mål, säger Stockholmsregionens polismästare.Carin Götblad är hängiven sitt arbete.en kvinna misshandlades en gång.Under hela sin karriär har hon alltid känt en stark samhörighet med polisen.Där fick hon utlopp för sitt intresse för samhällsfrågor; för de socialt berörda är området brottsbekämpning den bästa möjliga plattformen.Tillståndet för psykisk hälsa är en stor fråga idag.Vi har också betydande grupper av mycket isolerade män som lever i samhällets utkanter.


Och det har blivit många fler av dem under de senaste två decennierna.Människor som är medborgare i Europeiska unionen bor och leker i våra parker och på våra lekplatser.För tjugo år sedan var det otänkbart.Att bara gå förbi en sådan person ses som ett oacceptabelt beteende.Hon menar att den mörka sidan av kriminalitet har utvecklats snabbare och kraftfullare än vad samhällethade räknat med.I samma andetag kan polisen inte lösa alla problem.Brottsbekämpande tjänstemän kan inte skickas till låglandet.


Polisen sysslar bara med symptomen på problemet; resten av samhället måste också vidta åtgärder.
Det är tydligt att hon verkligen är inne på vad hon säger eftersom hon hela tiden gestikulerar och får ögonkontakt med publiken medan hon pratar.Det verkar vara sammanflätat med berättelsen om hennes eget liv.Carin Götblad kommer ursprungligen från landsbygden utanför Sigtuna och gick på internatskola.
Carin, en ung och naiv tjej, träffade en mördare och fick två söner i snabb följd, vilket gav hennes liv ett nytt syfte.

Carin Götblad Familj