Sun. Oct 2nd, 2022

Annie Reuterskiöld Familj /\ Annie Reuterskiöld är en svensk journalist och politisk reporter som har varit anställd på Dagens Nyheter sedan juni 2022. Hon är född den 8 januari 1980. Tidigare arbetade hon för Svenska Dagbladet mellan januari 2017 och december 2018.

När Annie Reuterskiölds mamma dör i kista på en demensboende 2021, markerar det början på en spricka mellan de två som tidigare hade delat ett rent platoniskt förhållande under hela sitt liv. Annie Reuterskiölds mamma, Eva, var bara 62 år när hon fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Den nyligen utgivna boken, När du dör vill jag vara när, beskriver Annies moderiktiga inställning till att hämta minnen från sin barndom och faktiskt återfå den kärlek hon delade med sin mamma trots den senares Alzheimers. När Eva dog av kobolt-19-förgiftning bestämde sig Annie för att ta itu med den kvardröjande förbittringen över deras steniga barndomsförhållande. Idag upplever hon sin bortgångne mamma på ett helt nytt sätt.

Fakta och bio om Annie Reuterskiöld Familj

  • Allt började med en strålande recension i aprilnumret 2020 av Svenska Dagbladet.
  • Annie Reuterskiöld, en svensk journalist, skrev om hur hon och hennes mamma, Eva, tappade kontakten och hur den resulterande “coronapandemonium” gjorde det omöjligt för henne att besöka.
  • Demensboendet, som varit Evas hem sedan ett antal år tillbaka, hade besöksbegränsning, ungefär som alla andra svenska pensionärsgemenskaper.
  • Eftersom Eva inte kunde ringa telefonsamtal eller skriva brev kunde hon och Annie inte kommunicera med varandra.
  • En armé av utländska läsare som kunde identifiera sig med Annies knipa strömmade till Krönikan.
  • Så många meddelanden strömmade in att det tog Annie en hel dag att komma igenom dem alla.
  • Jag upptäckte att många människor kände sig ganska ensamma genom sin erfarenhet av att ta hand om någon med psykisk ohälsa.
  • Mitt skämt hade gett dem känslan av att tillhöra en större grupp.


När vi träffas berättar Annie för mig hur hon upptäckte att det fanns många människor som hon var kopplad till trots att hon aldrig träffat dem.Den överväldigande responsen från läsarna övertygade Annie att förbinda sig att skriva en bok om hennes komplicerade förhållande till sin mamma.Annie Reuterskiöld hade ett nära men komplicerat förhållande till sin mamma när hon växte upp, med nya män som kom och gick.Majoriteten av människor skulle tro att ge sig själv som en gåva är en en-och-gjort affär.


Deras förhållande tog en ny vändning efter moderns död, som då bara var 62 år gammal.Journalist som släpper boken When You Die, I Want to Be Near You säger: “Jag tror att jag hade haft svårare att relatera till min mamma om hon hade varit bra.”I Evas fall var det fyra gåvomål, sex äktenskap och fyra barn med tre olika män.Annie, det tredje barnet i systemet, tillbringade en betydande del av sin barndom som enda barn som bodde hemma med sin mamma.Hennes två äldre bröder bodde hos sin pappa i USA och tillbringade sina somrar i Sverige, men hennes yngre bror såg inte världen förrän hon var åtta.
Min mamma är min hjälte.


Enligt min mening var hon förtjusande och rolig att vara runt.Samtidigt gav hennes många relationer henne mycket stress och sammanbrott.Året är 2020.Landets äldre befolkning har minskat i takt med att coronapandemin har nått full kraft.Familjemedlemmar är inte längre ansvariga för konsekvenserna av risken att smitta andra med viruset.Journalisten Annie Reuterskiöld är en av de personer som är förhindrade att träffa en familjemedlem.


Hans mamma Eva har lidit av Alzheimers sjukdom och vaskulär demens under de senaste två decennierna; hon bor nu på ett äldreboende med 24-timmarsvård.Annie bestämmer sig för att skriva en lysande artikel om hela affären för Svenska Dagbladet efter att ha blivit uppmanad att göra det av en kollega; men efter att artikeln publicerats möts Annie av ett svar som hon inte hade varit förberedd på.

Annie Reuterskiöld Familj