Fri. Dec 2nd, 2022

Mamma Slår Sitt Barn /\ Barns sexuella exploatering förekommer i alla socioekonomiska klasser, på landsbygden såväl som i tätorter, bland infödda svensktalande familjer såväl som de som just har invandrat till Sverige. Det är ofta de yngsta barnen – från nyfödda till tonåringar – som är mest isolerade och svårast att upptäcka. Det är oftast något i närheten som missförstås. Det finns en mängd olika faktorer som kan leda till att en förälder överger sitt barn, inklusive psykisk ohälsa, ekonomiska svårigheter, mobbning, “dåliga” barn och vuxna som missbrukar sin auktoritet. Dessa orsaker kan ge en förklaring, men de bör aldrig användas som bevis på någonting.

Om ett barn misshandlas på något sätt – fysiskt, känslomässigt, summariskt eller fysiskt – kan det få långvariga psykologiska och känslomässiga konsekvenser. Allt från ens självuppfattning till ens känsla av självmedvetenhet till ens intellektuella tillväxt till ens sociala färdigheter och förväntningar på nära relationer kan påverkas. Ingen mycket information om hans barns.

Fakta och bio om Mamma Slår Sitt Barn

 • Tack för ditt brev.
 • Du beskriver mycket värme och spänning i din familj.
 • Du blev mycket illa behandlad som barn, och dina föräldrar gör det igen nu eftersom de tycker att ditt rum är för stökigt, skriver du.
 • Du försöker förstå din mamma, och jag håller med om att det hon visar dig är både vackert och hett.
 • Du tycker att det är alltför komplicerat och svårt att förstå.
 • Vi förstår inte varför hon är så het och varför hon hela tiden skriker.
 • Du anser att hon är narcissistisk, och som ett resultat kan du känna att hon inte verkligen bryr sig om eller tar hand om dina behov och önskemål.
 • Du skriver att tankarna på din mamma aldrig slog dig.
 • Barn kan bli rädda på flera sätt, både psykiskt och fysiskt.
 • Vuxna är ansvarig för barn och vill se till att de växer upp trygga och friska.
 • Vuxna måste vidta åtgärder mot barnen.
 • Av det du har skrivit drar jag slutsatsen att dina föräldrar saknar de ord och handlingar som krävs för att uttrycka sin kärlek till varandra och till dig på ett mer personligt plan.
 • Du kanske missar något?
 • Eller så kanske jag har fel; Jag vet väldigt lite om din familj.
 • Jag misstänker att du får samma reaktion som jag får när du berättar för folk att du funderar på att avsluta ditt liv.


Säger folk i din familj till dig att du borde göra det, vilket får dig att undra om du inte ska försöka skada eller skrämma dem genom att vända din ilska inåt?Situationen kan snabbt bli ganska spänd i en familj när åldersrelaterade frågor hanteras inkonsekvent eller till och med våldsamt.Varje barn har rätt till en trygg och uppfostrande miljö fri från alla former av utnyttjande, övergrepp, diskriminering och försummelse.Barn har också rätt att bli omhändertagna av en vuxen som satsar på att se dem växa och frodas på ett hälsosamt sätt.


Barn har rätt att bli bemötta ​​med vänlighet och omtanke.Barnpsykologerna på Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling har lång erfarenhet av att ge vård till barn som varit utsatta för våld och övergrepp.Det kan vara svårt för dem att relatera till de vuxna de möter eftersom så många av de barn de möter också har varit utsatta för traumatiska händelser.De kommer att kunna prata med pålitliga vuxna om sina problem och komma på lösningar som hjälper dem att slappna av och se framåt.


Psykiatrikers interaktion med barn ger värdefull information och insikter som vi använder för att påverka opinionen och beslutsfattare för att förbättra barnens villkor.Vi på Rädda Barnen förespråkar att samhället agerar för att motverka alla former av våld och övergrepp mot barn.Förebyggande åtgärder måste vidtas för att minska antalet barn som flyttas från sina hem på grund av vanvård eller övergrepp, och ett välutvecklat socialt skyddsnät inom brottsbekämpning och socialtjänst är väsentligt.


Vi försöker också förbättra advokatens roll i rättssystemet.Vi förespråkar till exempel att Barnahus ska finnas tillgängligt i alla samhällen över hela landet.På Barnahus samarbetar alla myndigheter som behöver kommunicera med ett barn som blivit bortfört från sitt hem på grund av misshandel eller vanvård i samma ärende.De riktar sin aggression mot barnet och tar hänsyn till barnets behov i en gemensam, barnvänlig miljö så att barnets första steg är så lätta som möjligt.

Mamma Slår Sitt Barn