Lågt blodtryck gravid
Lågt blodtryck gravid

Lågt blodtryck gravid /\ En till en och en halv procent av alla gravida kvinnor har redan existerande högt blodtryck.

också

När medelåldern för mammor stiger och antalet överviktiga mammor ökar, ökar också förekomsten av sjukdomen.

barns

En mammas och hennes barns hälsa äventyras när hon har högt blodtryck. Milda och svåra former av hypertonisjukdom kännetecknas av blodtryck och efterföljande fynd.

En individs graviditetsprognos påverkas av faktorer som svårighetsgraden av deras blodtryckstillstånd och deras tidigare graviditetshistoria.

Det finns en avsevärt ökad risk för havandeskapsförgiftning bland gravida kvinnor med måttlig blodtryckssjukdom än vad det är bland friska mödrar. Jämfört med friska kvinnor är antalet barn som föds med låg födelsevikt tre gånger fler.

Det finns en god chans att gravida kvinnor med mild hypertoni klarar sig bra om de inte har några andra underliggande medicinska tillstånd.

Lågt blodtryck gravid

En stor andel av gravida kvinnor med högt blodtryck upplever svårigheter, därför övervakas deras graviditeter noggrant under rådgivning och vid behov på mödravårdsmottagningen.

Havandeskapsförgiftning, tillväxthämning hos fostret eller försämring av blodtrycket är alla möjliga resultat av den prenatala uppföljningen. Graviditetsresultaten påverkas negativt av utvecklingen av dessa problem.

Behandling för högt blodtryck kan avbrytas tidigt i graviditeten om behandlingsbalansen är tillfredsställande före befruktningen och en blodtrycksmedicin har getts.

Gravida kvinnors blodtryck är ofta lägre i början och mitten av graviditeten på grund av fysiologiska orsaker. Moderkakan och fostret under utveckling kan skadas av högt blodtryck under graviditeten.

Läkemedlet kan återinföras vid ett senare tillfälle vid behov. Så länge det lägre trycket är mindre än 100 mmHg är medicinering för måttlig kronisk BP-sjukdom ineffektiv.

Om det inte finns ytterligare bekymmer utöver högt blodtryck, är det vanligtvis den övre gränsen för att påbörja medicinering under graviditeten vid eller under 150/100 för upprepade åtgärder.

Förutom högt blodtryck ökar alla andra större underliggande sjukdomar risken för komplikationer under graviditeten (t.ex. diabetes eller njursjukdom).

Därför är en noggrann uppföljning mellan rådgivningen och förlossningspolikliniken nödvändig under dessa omständigheter.

På grund av detta spelar medicinering en större roll i blodtryckshanteringen, och tidsramen för att påbörja behandlingen förkortas.

När blodtrycket är över 140/90 mmHg och behandlingsmålet är att sänka blodtrycket till 130/80 mmHg är medicinbehandling redan indicerad.

Att förhindra ytterligare skador på moderns kardiovaskulära system är det primära målet för blodtrycksmedicin.

Lågt blodtryck gravid
Lågt blodtryck gravid

By Wishful