Annie lööf ålder
Annie lööf ålder

Annie lööf ålder /\ Lööf bytte parti i slutet av 2001 och är nu medlem i Centerpartiet. För att lära sig mer om internationella freds- och miljöfrågor arbetade hon som valombud för partiets ungdomsorganisation i.

Så snart

Jönköpings län 2002 och fick ett Dag Hammarskjöldstipendium året därpå. Så snart valet var över skrev hon in sig vid Lunds universitet för att ta en juristexamen, som hon tog i augusti 2011.

vilket gjorde


Lööf valdes in i riksdagen i riksdagsvalet 2006, vilket gjorde honom till den yngste ledamoten av den lagstiftande församlingen vid den tiden.

Hon och hennes kollega Fredrick Federley grundade den liberala gruppen i januari 2007 för att samla liberaler inom och utanför riksdagen som delar deras åsikter.

Efter att ha varit förste vice husledare i Centerpartiets riksdagsgrupp och ledamot i dess styrelse som senator blev Annie Lööf finansminister, krigsdelegationen och vice ordförande i justitieutskottet.

Som ledamot i olika statliga kommissioner, däribland E-publicitetskommittén, Försvarets radioanläggnings verksamhets utvärderingskommitté och signalspaningskommittén, har hon varit involverad i en lång rad utredningar och utvärderingar av statlig verksamhet.

2002 till 2004 var hon ledamot i medborgarstyrelsen och som ersättare i kommunfullmäktige i Värnamo. 2006 tjänstgjorde hon som ordinarie kommunalråd i Värnamo. 2010 valdes Lööf in i Värnamo kommunfullmäktige, men avgick på grund av nationella förpliktelser.

Lööf var ledamot i konstitutionsutskottet under sin preterminering som ledamot av Nordiska rådets svenska delegation fram till 2008.

Lööf röstades efter riksdagsvalet 2010 till ordförande i Centerpartiets utsedda Nationella analysgrupp efter valet. I januari i år lämnade Analysgruppen sina resultat. Så fort hon valdes till den posten utsågs hon till partiets talesperson i finansiella och ekonomiska frågor.

Det var den 31 augusti 2011 som Centerpartiets valutskott lade fram en nominering av partiordförande Annie Lööf och hon valdes med acklamation den 23 september 2011.

Vid partikongressen i re den 23 september 2011 valdes Lööf till ledare och partiordförande, efter Maud Olofsson. Centerpartiet hade aldrig haft en så ung ledare som hon.

Annie lööf ålder

Den 29 september 2011 tillträdde Lööf som närings- och näringsminister efter Maud Olofsson. Andreas Carlgren ersattes av Lena Ek, före detta.

Europaparlamentariker, och Anna-Karin Hatt, tidigare ledarkandidat, fick den nya statsrådsposten som IT- och energiminister. Jordbruksminister Eskil Erlandsson omvaldes.

Lööf attackerade förvaltningen som hon var medlem i under Almedalsveckan 2012 för att ha misslyckats med den reformhastighet som varit ett ledande inslag på.

Alliansagendan 2006, och förespråkade en pånyttfödelse i sitt tal på Centerkongressen. “Det sammanslagna projektet håller på att tappa fart. Projektets glöd har gått ner”, sa hon.

Som ett resultat reagerade Kristdemokraterna och partisekreteraren Acko Ankarberg med passionerat motstånd mot dessa principer.

Marita Ulvskog, tidigare socialdemokratisk kulturminister, slängde in talet i en svidande recension: “Annie Lööf har en ny talskrivare.

Det var synd att det inte hjälpte. Det finns ingen. Top Model, men inte i den verkliga världen “Hon twittrade om det. Efteråt bad Ulvskog om ursäkt för fraseringen.

Tillväxtverkets generaldirektör fick sparken den 6 augusti 2012 då det uppdagades att myndigheten spenderat cirka.

16 miljoner kronor på till stor del intern representation under kort tid: banketter, kick-offs, hotellvistelser för anställda och konferenser. . Detta stred mot lagen i Sverige och myndighetens riktlinjer.

Annie lööf ålder
Annie lööf ålder

By Wishful