Aras Lindh Föräldrar
Aras Lindh Föräldrar

Aras Lindh Föräldrar /\ Mänskliga rättigheter och demokrati är stora teman i pågående forskningssatsningar. Hans akademiska meriter inkluderar en magisterexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet med inriktning på europeisk integration och en grundexamen från.

Mellanösternstudier

University of North Carolina vid Chapel Hill i Mellanösternstudier och internationell rätt. Vid Stenden Rangsit University i Bangkok undervisade han i internationell rätt.

sekreterare

På utrikesdepartementet 2020 tjänstgjorde han som sekreterare för en utredning om utländsk analys av landet.En “säker zon” hotas av Turkiet i norra Syrien.

USA:s president Donald Trump sa i går att USA i princip ger Turkiet fri frihet och att USA inte kommer att hjälpa eller delta i operationen.

En dramatisk förändring i USA:s politik har gjort de syriska kurderna rasande, som uppfattar det som ett svek. I kampen mot terrorgruppen IS har de samarbetat med USA.

Kurdisk självständighet är i fara på grund av Turkiets önskan att bygga en buffertzon i norra Syrien “för att besegra den kurdiska terrorismen”.

Med Trumps val har det republikanska partiet blivit skakat, och USA:s mellanösternpolitik har blivit allt mer oberäknelig.

Dessutom kan du läsa om situationen vid den turkisk-syriska gränsen här.

Så ännu har det inte kommit några rapporter om något våld. Den här veckan har turkiska styrkor varit stationerade vid gränsen och är redo att när som helst inleda en attack. USA har lämnat gränsregionen mot Turkiet och är inte längre närvarande där.

En turkisk militärkampanj hoppades kunna begränsas av att kurderna – Syriens demokratiska styrkor SDF – agerar inom ramen för en säkerhetsmekanism i samarbete med USA.

För att vara förberedda på eventuella militära insatser har de nu dragit sig tillbaka från den turkiska gränsen och lämnat efter sig några militära utposter.

Att “återvända” dessa syrier till sitt hemland är Turkiets högsta prioritet. De är också av arabiskt arv, vilket komplicerar saken ännu mer eftersom säkerhetszonen i fråga omfattar i första hand kurder, assyrier, turkmener och vissa arabiska stammar.

Aras Lindh Föräldrar

Demografiska förändringar och “etnisk rensning” är nu möjliga resultat. En taleskvinna för Turkiets president Recep Tayyip Erdogan uppgav på Twitter att målet är att korrigera regionens demografi.

3,6 miljoner syrier har flytt till Turkiet sedan 2012-2013, och denna siffra förväntas stiga under de kommande åren.

Den interna turkiska politiska retoriken blir allt mer fientlig mot syriska flyktingar. Bland annat är de svåra att integrera, arbetar för lägre löner och konkurrerar med turkiska arbetare.

På grund av detta är det möjligt att “återvända” syriska flyktingar till denna region, även om de inte ursprungligen är därifrån.

Det kommer att bli en fullskalig konflikt om en militär invasion inträffar, enligt SDF. Du kommer att göra vad som helst för att skydda ditt folk och dina länder.

Du kan se detta i fallet med Turkiets intrång i Afrin, ett kurdiskkontrollerat område i Syrien, för ungefär ett och ett halvt år sedan, när många av de som fördrivits av den invasionen utvisades och tvingades lämna sina hem.

Att hävda att kurderna i Syrien står inför ett existentiellt hot vid denna tidpunkt skulle vara en underdrift av situationen.

Vad innebär detta för Syrien, och kan det leda till förnyade spänningar?

I det avseendet skulle jag hålla med, men det är fortfarande oklart hur Syriens president Bashar al-Assad passar in i allt detta. Vem vet om al-Assad känner till anteckningarna om en förestående turkisk attack.

Turkiet och Ryssland, som är nära vän till al-Assad, kan i alla fall antas ha kommit överens om detta. När det gäller efterdyningarna av en militär aktion vet vi inte säkert ännu.

Som ett resultat kan al-Assad möta en ny fara från den “syriska oppositionen”, som inkluderar en lång rad fraktioner, från demokrater till extrema islamister, i norra delen av landet. Det är möjligt att Turkiet kommer att kunna integrera detta område i Syrien med resten av Syrien.

Aras Lindh Föräldrar
Aras Lindh Föräldrar

By Wishful