Hur Gammal är Mona Sahlin
Hur Gammal är Mona Sahlin

Hur Gammal är Mona Sahlin /\ Den svenska politikern Mona Ingeborg Sahlin var oppositionsledare och partichef från 2007 till 2011.

Stockholms

Sahlin var riksdagsledamot 1982–1996 och återigen 2002–2011 för Stockholms län. Som minister tjänstgjorde hon från 1990 till 1991, 1994 till 1995 och 1998 till 2006 i det svenska kabinettet.

Göran Persson

Sahlin efterträdde Göran Persson, som avgick som ledare för det socialdemokratiska partiet efter nederlaget i riksdagsvalet 2006, som ledare för partiet den 17 mars 2007.

Första kvinnliga ledaren för det svenska socialdemokratiska partiet och först sedan Claes Tholin 1907 att lämna den posten utan att tjänstgöra som statsminister i Sverige.

Hkan Juholt, hennes efterträdare, blev den andra livepersonen att göra det 2012. Hon indikerade sin avsikt att avgå som partiordförande den 14 november 2010 efter ytterligare ett nederlag för Socialdemokraterna, vilket hon gjorde i början av 2011.

Hur Gammal är Mona Sahlin

Monas födelsedag är den 4 maj.Under loppet av 217 dagar har Mona samlat på sig 480 miljoner följare.

Monas hjärta har dränerat 2,45 miljoner slagg under loppet av 717 dagar. Mona är bara en fantastisk liten flicka.

Mona Sahlin var en av Sveriges populäraste, men också mest kontroversiella, politiker.

Som socialdemokratisk partitjänsteman har hon tjänstgjort i många funktioner under de senaste åren, inklusive biträdande statistiker och vice statistiker.

Stormar har rasat över henne flera gånger. Efter den ökända Tobleroneskandalen 1995, när Expressen slog fast att Mona Sahlin hade använt sina officiella arbetslegitimationer för egen vinning och bland annat köpt Toblerone.

avgick hon som vicestatistikminister och tog en paus från politiken. Sedan början av 1980-talet hade han varit aktivt engagerad i partiet och alla antog att han skulle bli nästa partimedlem.

Vid Göran Perssons maktövertagande och efterföljande ombildning av regeringen 1998 utsågs Sahlin till bostadsminister och gick sedan vidare som integrationsminister.

Efter Göran Persson 2007 tillträdde hon rollen som partiledare innan hon 2010 förlorade sin plats till Alliansen och avgick som partiledare.

Hur Gammal är Mona Sahlin
Hur Gammal är Mona Sahlin

By Wishful