Ralf Sundberg Död
Ralf Sundberg Död

Ralf Sundberg Död /\ Hjälp oss rädda oss själva från denna fruktansvärda epidemi! Jag har sagt sedan början att de mest intressanta siffrorna är det totala antalet dödsfall av alla orsaker.

Dödsfall

Det är svårare att trixa med dem. Dödsfall från influensa, lunginflammation, cancer, hjärtsjukdomar och andra orsaker kan omfördelas till C19 genom att helt enkelt notera att dödsorsaken var C19.

Det totala

Den är också minutiöst producerad över hela världen. Det totala antalet dödsfall kommer dock inte att påverkas av detta. Så om du till exempel vill se skrämmande.

“Oohhh dödligaste dagen på X år” Jada Jada, kan du välja vilka dagar och veckor som har flest dödsfall. Och om du inte vill ta hänsyn till befolkningstillväxten kan du bara döda alla.


Detta är det mest exakta sättet att mäta rättvisa: det totala antalet dödsfall per 100 000 personer under hela säsongen, oavsett orsak.

Ralf Sundberg Död

Inte så skrämmande som du kan förvänta dig av det du har sett på tv eller i filmer, tycker du? För det mesta dog färre personer den här säsongen. Lurendrejeri? Du satsar din bottendollar! Från början till slut, en världsomspännande con.


Fick precis veta att Ralf Sundberg hade dött. Han har varit till stor hjälp för LCHF när det gäller kunskap. Som forskare kunde han identifiera och ifrågasätta fall av bedrägeri i studieprocessen.

Forskning Famba! var mittpunkten i hans ansträngningar. En diet- och läkemedelsindustri (till synes slut i lager) lurade dig sedan och den efterföljande forskningskranen fortsätter att forsa fram.

I 28 kohorter studerades den totala dödligheten. Vi observerade att det var högst bland personer med lägst.

LDL-värden och lägst bland dem med högst, med statistisk säkerhet, i 16 av de prövningar som vi granskade. Det fanns ingen korrelation mellan de andra tolv.

Sambandet mellan högt totalkolesterol och dödlighet minskar med åldern, vilket tidigare konstaterats.

Ett högt HDL-kolesterol är förknippat med en lägre risk för hjärt-kärlsjukdom, därför har det antagits att totalkolesterol, som inkluderar både HDL- och LDL-kolesterol, ökar med åldern.

Detta är inte sanningen. Även efter justering för HDL var dödligheten lägst bland de personer med de högsta LDL-nivåerna.

Ralf Sundberg Död
Ralf Sundberg Död

By Wishful