Joakim Paasikivi Familj
Joakim Paasikivi Familj

Joakim Paasikivi Familj /\ Efter att andra världskriget bröt ut uppmanades han av svenska medier att förklara konflikten. Joakim Paasikivi har etablerat sig som en ledande auktoritet i försvarsfrågor i Sverige.

Helsingfors

JK Paasikivi, Finlands sjunde president, sa en gång att visdom börjar med erkännande av fakta. Ett 40-tons monument över honom byggdes i Helsingfors 1980, och det bär inskriptionen “In Honor of”

Joakim Paasikivi

Vid avtäckningsceremonin var presidentens barnbarnsbarn, Joakim Paasikivi, närvarande.

Han dog dock innan jag föddes, men han har alltid varit en betydande medlem av familjen. “Min farfar dog vid fronten 1942”, minns.

Joakim Paasikivi om sin reservpappa, som nu tjänstgör som överstelöjtnant och militärstrategiprofessor vid Försvarshögskolan i Stockholm.

Joakim Paasikivi dyker upp i tv nästan varje dag nu för tiden. Han var så gott som okänd före den ryska invasionen, men nu är han en välkänd specialist som i enkla ordalag kan förklara den ryska invasionen av Ukraina för svenskar.

Joakim Paasikivi Familj

När coronapandemin bröt ut i Sverige blev Anders Tegnell, tidigare statsepidemiolog, ett känt namn. Han har hört att vissa skämtsamt kallat honom för krigs-Tegnell.

En dubbelnationell, Joakim Paasikivi tjänstgjorde vid Dragsvik med Nylands brigad, kontingent 2/79. Medan han var i garnisonen i elva månader kunde han bemästra de svåraste dialekterna av finska och svenska, men de höll sig inte.

Enkelt uttryckt var JK Paasikivis mål att föra en självständig politik på hemmaplan, men att erkänna att Sovjetunionen hade ett säkerhetsintresse i Finland som vi måste respektera och inte gå emot. Att inse verkligheten är det första steget mot visdom.

Detta har hjälpt honom att uppfatta världen som den är och inte som han önskar att den var, hävdar Joakim Paasikivi.

Sedan finns det “Paasiki civil”-linjen, som han ser som en förlängning av det. Med andra ord, när fakta förändras måste du justera ditt perspektiv.

I den nuvarande Paasikivil-linjen står ingen bakom dig och kikar över din axel. Att välja dina egna säkerhetspolitiska alternativ med likasinnade är nu möjligt i ett verkligt tillstånd av oberoende.

Joakim Paasikivi Familj
Joakim Paasikivi Familj

By Wishful