Sveriges kung ålder
Sveriges kung ålder

Sveriges kung ålder /\ Prins Gustaf Adolf, hertig av Västerbotten, och prinsessan Sibylla av Sachsen-Coburg och Gotha fick honom som sitt ensamma barn och enda barn.

Carl Gustafs far dog nio månader före honom i en flygolycka i Danmark den 26 januari 1947. Efter faderns, kronprins Gustaf Adolfs död, blev han tvåa i tronföljden.

Sveriges kronprins

Carl Gustaf blev Sveriges kronprins och arvtagare till tronen vid fyra års ålder efter sin farfarsfars, kung Gustaf V:s död 1950.

Carl XVI Gustaf

Det nya regeringsinstrumentet från 1974 trädde i kraft kort efter att Carl XVI Gustaf blev kung 1973, vilket officiellt tog bort all kvarvarande verkställande makt från honom.

Effekten är att många av de funktioner som traditionellt förknippas med att vara statsöverhuvud, som att utse premiärministern, godkänna lagar och leda landets väpnade styrkor, inte längre är hans.

Sveriges kung ålder

Nytt instrument begränsade specifikt kungen till ceremoniell verksamhet och bland annat till regelbunden kunskap om statliga angelägenheter.

Dessutom har Carl Gustaf kunnat fatta en mängd olika beslut angående titlar och roller för medlemmar av hans Hus Bernadotte som familjeöverhuvud.

En ny stadga som upprättar absolut primogeniture (den första i sitt slag i västeuropeisk historia) fastställde kronprinsessan Victoria som Sveriges arvtagare den 1 januari 1980.

När prins Carl Philip föddes i maj 1979 var kronprinsessan Victorias yngre bror en kort tid efterträdare till tronen.

Det var den 26 april 2018 som Carl XVI Gustaf överträffade kung Magnus IV:s regeringstid på 44 år och 222 dagar för att bli Sveriges längst regerande monark.

Den 30 april 1946 tillträdde H.M. Konung kom till världen på Haga slott i Solna som första son till arvprins Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla.

För att få besked om att en arvfurste hittats rådfrågades kanonerna vid landets gemensamma hälsningsstationer och en starkare örlogsfartygsalut erbjöds genast vid ankomsten.

Statistikminister Per Albin Hansson, energiminister sten Undén, vice riksbankschef Axel Vennersten och presidentfrun Louise Rlamb undertecknade avtalet efter att byggandet av Haga slott slutförts.

Sveriges kung ålder
Sveriges kung ålder

By Wishful