Greta thunberg längd
Greta thunberg längd

Greta thunberg längd /\ Thunbergs aktivism började när hon övertalade sina föräldrar att anta livsstilsval som minskade deras eget koldioxidavtryck.

Sveriges

I augusti 2018, vid 15 års ålder, började hon tillbringa sin skoltid utanför.Sveriges riksdag för att uppmana till kraftfullare åtgärder mot klimatförändringen genom att hålla upp en skylt med texten Skolstrejk för klimatet.

politiska

Thunberg fick till en början uppmärksamhet för sin ungdom och hennes raka och raka sätt att tala, både offentligt och till politiska ledare och församlingar.

där hon kritiserar världsledare för att de inte vidtar vad hon anser är tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med klimatkrisen.

Snart engagerade andra studenter liknande protester i sina egna samhällen. Tillsammans organiserade de en skolklimatstrejkrörelse under namnet Fridays for Future. Efter att Thunberg talade vid FN:s

Greta thunberg längd

klimatkonferens 2018, ägde studentstrejker rum varje vecka någonstans i världen. Under 2019 var det flera samordnade protester i flera städer som involverade över en miljon studenter var.

För att undvika koldioxidintensiv flygning seglade Thunberg i en yacht till Nordamerika, där hon deltog i FN:s klimattoppmöte 2019.

Hennes tal där, där hon utbrast “Hur vågar du?”, togs flitigt upp av pressen och införlivades i musiken. Hon talar flytande engelska, och de flesta av hennes offentliga interaktioner är på engelska.

Hennes plötsliga uppgång till världsberömmelse gjorde henne både till en ledare i aktivistsamfundet och ett mål för kritiker, särskilt på grund av hennes ungdom.

Hennes inflytande på världsscenen har av The Guardian och andra tidningar beskrivits som “Greta-effekten”.

Hon fick många utmärkelser och utmärkelser, inklusive ett hedersstipendium från Royal Scottish Geographical Society, inkludering i Time’s 100 mest inflytelserika personer.

Greta thunberg längd
Greta thunberg längd

By Wishful