Sissela Nutley Familj
Sissela Nutley Familj

Sissela Nutley Familj /\ Sissela doktorerade i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet i Stockholm.

aktiviteter

Som en del av sin forskning undersökte hon hur aktiviteter som att träna på en dator eller att använda vår fritid kan påverka hjärnans tillväxt och formbarhet.

Pearson är

Hon fungerade också som Pearsons forskningschef under en tid. Pearson är världens mest framgångsrika utbildningsorganisation.


Merparten av hennes tid sedan 2018 har ägnats åt att föreläsa om en mängd olika ämnen, skriva böcker och tidningar och ge råd åt olika organisationer, inklusive Skolverket, Spotify och Cygni. för att bidra till tillväxten av varje företags verksamhet.

Från och med förra året var hennes främsta intresse att föreläsa. Dessutom är hon aktiv medlem i Arts & Hearts, en ideell organisation.

Denna organisation fungerar som en länk mellan vetenskapens och konstens värld.
Eller så kanske hon inte uppmärksammar vad som finns på en skärm.

Sissela Nutley Familj

En expert på kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet, Sverige, hävdar att för att en individs hjärna ska växa på ett normalt sätt måste de kunna engagera sig i människor och saker i verkliga livet i tidig ålder.

De första åren av en persons existens är avgörande för utvecklingen av hjärnan på ett normalt sätt. Vid två års ålder måste ett barns hjärna stimuleras med en specifik typ av stimulans under en viss tidsperiod.

Visuella och gehörliga förnimmelser, såväl som interaktioner med andra och uppfattningar om rummet, är de mest avgörande aspekterna av denna typ av händelse. ‘

Sissela Nutley, en utvecklingspsykolog, hävdar att ett barns syn kommer att hämmas om han eller hon inte utsätts för tillräckligt med direkt solsken.

Att utveckla ett barns språk kanske inte kräver att man använder mycket språk. Som ett resultat råder.

Sissela Nutley att använda försiktighetsprincipen enbart under just detta skede. Idag har vi inte så mycket kontroll över hur mycket tid våra barn spenderar på att stirra på enheter.

Få studier tyder dock på att överdriven skärmanvändning kan vara en faktor till barns misslyckande med att utveckla språkkunskaper.

Sissela Nutley Familj
Sissela Nutley Familj

By Wishful