Sat. Oct 1st, 2022

My Hellsing Föräldrar /\ My Hellsing är historikern som vill måla upp en fräsch bild av livet på 1700-talet genom att se det med kvinnors ögon. Hon drar paralleller mellan hierarkier och grundläggande frågor i dagens akademiska värld och de traditionella sekternas värld, och hon delar med sig av sina tankar om dessa ämnen på sin blogg.

De empiriska studierna bygger på svenska sammanhang men placerar sina resultat i den bredare internationella kontexten av akademisk forskning. Min forskning syftade till att bana väg för Sverige att bli en välmående, jämlik och fredlig nation genom att lyfta munkarnas och Stockholms stads historia till en mer universell nivå som en fråga om elitens inflytande och makt.

I den mening som termen används i tror jag att den svenska monarkin ses som godartad och till skillnad från andra sådana regimer runt om i världen. Min forskning betonar kontinuitet snarare än modernitet i monaraks interaktioner med samhället och dess invånare.

Han framhåller, till skillnad från många andra historiker, de auktoritära och tidlösa influenser som format den moderna svenska historien. Hovets nimbus som kulturskapare genom inflytelserika institutioner och nätverk är en avgörande komponent för att förstå monarkisk konservatism.

Fakta och bio om My Hellsing Föräldrar

  • Lennart Hellsing föddes i Lange, Sverige, till köparna Paul Hellsing och Sigrid Rohloff (1898–1967).
  • När han var liten var hans föräldrar väldigt olika varandra.
  • Från och med fem års ålder bodde han hos sina adoptivföräldrar, Carl-Otto Rohloff och Edith Louise Baker.
  • Hans mormor var hemmahörande i Västindien.
  • Efter avslutat tekniskt gymnasium arbetade han som ingenjör, bokhandelsbiträde och journalist i Tornedalen tills han blev inkallad till andra världskriget.
  • Han recenserade böcker för Stockholms-Tidningen och skrev barnböcker för Aftonbladet.
  • 1947-1952 var Lennart Hellsing gift med den finska operasångerskan Maaria Eira, och från 1953 till sin död var han tillsammans med den svenska sopranen Yvonne Lombard.
  • 1943 och 1944 publicerade Hellsing barnvers i tidningen Vi; året därpå debuterade han med diktsamlingen Akvarium och gav ut barnboken Katten blser I silverhorn.
  • Hellsings författarskap präglades redan från början av hans språkliga nyfikenhet, då han lekte med ord och grubblade över det engelska språket.


Sjörövarbok (1965) är ett bra exempel eftersom den visar hur Hellsing använder nästan alla rörelseverb i svenska språket.Tyngdpunkten i den senaste boken, Skor (2014), ligger på ordets adjektiviska form.
Lennart Hellsings samarbete med tecknaren Poul Ströyer började med utgivningen av Krakel Spektakel och Kusin Vitamin (1952).Sedan dess har Krakel Spektakel medverkat i en rad av Hellsings böcker och 1959 utkom boken Krakel Spektakelboken som innehåller inte bara fabler utan även berättelser och dikter.


Knut Brodin, kompositör och pianist, är en annan musiker som har spelat in versioner av Hellsing.Lennart Hellsing var också en skicklig översättare av verk som engelsk barnlitteratur.Lennart Hellsing bodde i Stockholm och fick fem barn med sin hustru Lombard.Bland dem fanns författarna Susanna Hellsing, Petter Hellsing och Jöns Hellsing, samt de konstnärer och hantverkare som gjort sina namn inom konstvärlden.Hellsing vann Gulliverpriset 1971 och har blivit invald i Svenska barnlitteraturens Hall of Fame.


Han utnämndes 1989 till professor i filosofi vid Stockholms universitet.Både 2010 och 2012 kom Hellsing på tredje plats för H.C. Andersen Award för sitt liv som barnboksförfattare.Avhandlingen 2013 hon disputerade fick titeln “Hovpolitik” vid Högskolan i rebro i Sverige.Boken, Hedvig Elisabeth Charlotte som politisk person vid det gustavianska hovet, gavs ut i skäggform för två år sedan.Både avhandlingen och boken bygger på forskning kring den berömda dagboken där drottning Hedvig Elisabeth Charlotte (senare drottning Charlotta) beskriver intriger och maktkamper vid kung Gustav III:s hov, inklusive den informella auktoritet som drottningen själv utövade.


Jag tror att jag blev intresserad av mitt avhandlingsämne eftersom jag var nyfiken på kvinnors roller i historien och det faktum att det tenderar att hamna i de högsta led i samhället.Det finns ingen större arvtagare till de hierarkiska och konservativa strukturerna i 1700-talets Hof än My Hellsing; strukturer som hon ser återvända till samhället nu, inte minst inom akademin.Jag fördjupar mig mer och mer i den akademiska världen, ju mer jag reflekterar över parallellerna mellan glastaket som de kvinnliga monarker som ville in i politiken stod inför och det som många kvinnliga akademiker möter idag.

My Hellsing Föräldrar