Johanna Adami Föräldrar
Johanna Adami Föräldrar

Johanna Adami Föräldrar /\ Idéer och pengar finns det gott om i Sveriges sjukvård. Det finns dock inte tillräckligt med incitament för industri, regering och akademi att arbeta tillsammans.

Johanna

Vinnovas hälsoavdelningschef Johanna Adami, läkare och forskare som utsetts till en av välfärdsstatens 100 mäktigaste kvinnor, är eftertraktad för att ge en behandling.

Adamis

Under hela Johanna Adamis yrkeskarriär har hon haft befattningar inom kommuner, akademi, medicinteknikbranschen.

och hos den myndighet där hon representerar forskningsfinansiären VINNOVA. Sedan 1991 är hon deltidsprofessor vid Karolinska Institutet där hon forskat.

Jag är läkare, folkhälsoadministratör och professor i klinisk epidemiologi. I branschen har jag även arbetat med hälsorelaterad utveckling.

Johanna Adami Föräldrar


Johanna har därför inlett ett omfattande samarbete mellan medicinska forskare och svenska ekonomer baserat på våra svenska registreringar av alla födda 1940-85 i Sverige, inklusive föräldrar, syskon och barn. Det finns totalt 10 miljoner personer och en av världens största databaser.

– Genom att titta på sådana element som arv, miljö, sjukdomar, utbildning och det inflytande det har på inkomsten får vi möjlighet att utvärdera hur olika politiska reformer påverkar befolkningens hälsa.

Så det är ganska brett, men det är också här som Sverige har världsunika förutsättningar, förklarar Johanna Adami entusiastiskt.

En ny upptäckt tyder på att föräldrarnas utbildningsgrad är av stort värde för barnets framtida hälsa. Det finns också en hel del behandlingssätt inom vården som ännu inte har undersökts.

där registerforskning kan ge underlag för om man ska fortsätta använda dem eller införa nya behandlingar.

Idag har vi faktiskt nya riktlinjer från Socialstyrelsen, som på sikt kan ge extremt stora hälsoekonomiska vinster, förklarar Johanna.

Det är ett typexempel på vad man kan åstadkomma om man är envis, uthållig och skicklig på att utveckla nätverk och ta in avgörande personer, framhåller hon.

Det faktum att hon tills helt nyligen varit kliniskt verksam läkare, har kvar sin forskningsbas och har gedigen internationell.

erfarenhet från både akademiska miljöer och kommersiella världen gör henne också särskilt passande som brobryggare på VINNOVA.

Samarbete är ett motto som vanligtvis återkommer under intervjun. Styrningen av ett litet land som Sverige måste vara mer synkad mellan handels.

utbildnings- och socialdepartementen och berörda institutioner, enligt Johanna Adami, och splittringen av egentliga forskningsmedel måste upphöra.

Men varför ska man som sjuksköterska, läkare eller klinikchef bjuda in företag? Vilka är incitamenten för detta om vården styrs av hur mycket du producerar snarare än av hur innovativ du är för framtiden och hur kostnadseffektiv du upphandlar? undrar hon retoriskt.

Johanna Adami Föräldrar
Johanna Adami Föräldrar

By Wishful