Medellön sverige ålder
Medellön sverige ålder

Medellön sverige ålder /\ Cookies är väsentliga för driften av webbplatsen och för insamlingen av användningsdata, vilket vi utför på SCB.

Bättre

Mätvärdena används väl i skapandet av bättre innehåll, såväl som i layouten och användarupplevelsen.

Mellan


Det är ett tråkigt faktum, men det finns stora skillnader i medellöner mellan män och kvinnor. Ser man till hela landet fortsätter män att tjäna 14 % mer än kvinnor.

Detta är fortfarande läget. Även om det borde vara självklart att alla ska ha samma möjligheter finns det fortfarande en betydande skillnad när det gäller jämställdhet.


Vi kommer att undersöka löneskillnaderna mellan könen i Sverige, samt hur många löner män och kvinnor hamnar inom varje percentil. När du använder medianlönen försvinner de extremvärden som ges, vilket ger dig en tydligare bild av löneläget för en heltidsanställd.

Det är också vanligt att se till medianlönen snarare än medellönen för att få en tydligare förståelse för det aktuella lönelandskapet. Snarare när det kommer till medianlönen är det Blekinge i topp med 360 216 kr, och Skne i botten med 277 015.

Medellön sverige ålder

År 2020 var den genomsnittliga månadslönen i Sverige 32 400 kronor. Skillnaden var dock inte mer än 300 kronor i månaden mellan privatanställda och offentliganställda. Medellönen i landet var 36 100 kronor.

Den taxerade inkomsten (deklarationsuppgifter) för alla svenskar mellan 15 och 99 år som deklarerat 2013, det vill säga 2012 års inkomst, visas.

Före skatt, men efter alla avdrag som kan tas i deklarationen, är inkomsten den taxerade inkomsten.

Skattemässigt anses inkomst av såväl arbete som näringsverksamhet som taxerad inkomst. Kom ihåg att pensioner räknas som en del av din totala inkomst.

Sveriges Skatteverket är källan till informationen i denna artikel. Det är uppdelat i hundradelar av en procentenhet. Vi delade upp varje kohort i 100 grupper och klassificerade dem sedan utifrån deras inkomst, från den lägsta till den högsta.

Om du vill se fördelningen av kvinnor bara eller bara kvinnor som är 31 år, har vi skapat lämpliga köns- och åldersgrupper.

De procentuella grupperingar (percentiler) som du hamnar i baserat på din angivna inkomst, kön och ålder visas i visualiseringen. Många har erkänt att de saknar inkomst, därför verkar trapphusen vid första anblicken vara platt.

Medellön sverige ålder
Medellön sverige ålder

By Wishful