Antje Jackelén Familj
Antje Jackelén Familj

Antje Jackelén Familj /\ Han föddes som Zöllner i Herdecke, Nordrhein-Westfalen, Västtyskland, den 4 juni 1955 och har varit ärkebiskop i Uppsala i Uppsala stift.

Stockholm

och Svenska kyrkans primat sedan den 15 juni 2014. Biskop Jackelén tjänstgjorde i Lunds stift, Sverige , från 2007 till 2014. Han vigdes till präst i Stockholm 1980.

Oktober

Hon är Svenska kyrkans 70:e ärkebiskop. Den 15 oktober 2013 valdes hon till ärkebiskopsrådet och den 15 juni 2014 gifte hon sig.


Lars träffade Antje Jackelén på Bokmässan i Göteborg där han sålde fakta. Är det möjligt att bygga en kyrka för hela världen? Är det ens möjligt att rädda planeten?

Vi diskuterade dessa frågor under vårt föredrag. Är mänskligheten kapabel att rädda planeten? Enligt biskop Antje är vi skyldiga Jesus att ge det ett försök.

För Lars är den ende som verkligen kan förvandla oss Jesus Kristus, som också erbjöd ärkebiskopen en kram och en bok om den katolska kyrkans tragiska historia. “Vårt möte har överträffat mina förväntningar”, säger han slutgiltigt.

Antje Jackelén Familj


En medlem av den förenade landsbygdskyrkan i Herdecke, Nordrhein-Westfalen, Antje Jackelén uppfostrades (det vill säga en sammanslagning av lutherska och reformerta kyrkor).

Hon fick sin prästvigning av biskop Lars Carlzon i Stockholm efter att ha studerat teologi i Betel, Tübingen och Uppsala. Lunds domkyrkas församling.

Tyresö, och Gördstnga har alla haft henne som kyrkoherde sedan dess. Vid Lunds universitet 1999 disputerade hon i teologi för sitt arbete i tid och evighet.

Slutligen publicerades avhandlingen i en populärvetenskaplig upplaga av svensk populärvetenskap, kallad Time Settings, i engelsk översättning.

Innan hon började på fakulteten vid Lutheran Theological Seminary i Chicago 2001, var hon europeisk chef för The Religion and Natural Sciences Course Program vid Center for Theology and Natural Sciences, Berkeley, Kalifornien.

Bortsett från det har hon varit verkställande direktör för Zygon Center for Religious and Scientific Understanding sedan 2003. Innan hon blev Lunds nästa biskop arbetade hon här som administratör.

Makarna Hubert Heinz-Dieter och Antje Jackelén (båda födda 1945 i Tyskland) är båda präster i Svenska kyrkan. Sommaren 1977 träffades de i Uppsala och gifte sig 1979. Två flickor är resultatet av deras förening.

Mer än 100 vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer, samt debatter och andakter, har skrivits av Jackelén under de senaste decennierna. Scientologi och religionens roll i samhället är bland de frågor som diskuteras mest.

Antje Jackelén Familj
Antje Jackelén Familj

By Wishful