Fri tandvård ålder
Fri tandvård ålder

Fri tandvård ålder /\ Om du är svensk medborgare med sjukförsäkring har du rätt till gratis tandvård tills du fyller 23 år. När du fyllt 24 år, då du är ansvarig för att betala för din egen tandvård, kan du vara berättigad till staten ekonomiskt bistånd.

Om du har särskilda tandvårdsbehov kan du också vara berättigad till tandvårdsstöd från din lokala regering. Den tandvården täcks inte av din delstats tandvårdsförsäkring.

Särskilda regler gäller för dig som antingen är asylsökande eller papperslös. Du har rätt till gratis tandvård fram till arton års ålder. Därefter kommer du att kunna få omedelbar tandvård för så lite som 50 kr per tid.

Det är möjligt att få tandvårdsstöd i ditt område om du har ett medicinskt tillstånd eller funktionshinder. För att kvalificera dig för detta måste du till exempel vara i behov av omvårdnad eller behöva tandvård som en del av din medicinska behandling.

Det är upp till din tandläkare eller tandhygienist att tala om för dig om du är berättigad till tandvårdsstöd i ditt område.

Tandvårds- och tandhygienpersonal kan bestämma sina egna avgifter för olika undersökningar och procedurer. Tandklinikernas priser kan variera kraftigt och regelverket kring högkostnadsskydd är omfattande.

Innan du påbörjar behandlingen bör du be om en prisuppskattning. Det är bäst om du kan skriva ned det. Tandvårdshjälp är något du har rätt att få veta om.

Det är möjligt att du kommer att behöva gå igenom olika stadier av behandlingen, eller att du behöver behandlas flera gånger.

Du har rätt till en skriftlig uppskattning av kostnaden för behandlingen och om den omfattas av högkostnadsskyddet eller inte.

Även om det är svårt att ge ett exakt pris, har du fortfarande rätt till en uppskattning av vad det kan kosta som en ungefärlig prissättning. Bidragen överförs från år till år.

Med hänsyn till både partiella och fullständiga uttag kan två anslag användas för att finansiera två distinkta behandlingar.

Bidraget kan endast innehas i ett år. Ett bidrag på 600 kronor kan sparas varje år och tas ut året efter, till exempel totalt 1 200 kronor.

Fråga din tandläkare eller tandhygienist om du är osäker på om du har förbrukat din tandvårdsbudget.

Fri tandvård ålder

Tandläkaren eller tandhygienisten måste informeras i förväg om du tänker spara din donation.

Detta bidrag kan även användas för så kallad abonnemangstandvård. Det är en långsiktig affär som varar i många år. Det finns flera betalningar att göra.

Utöver Folktandvrden kan du teckna ett abonnemangsarrangemang med ett antal privata tandvårdskliniker.

Utöver vanliga och specifika tandvårdsbidrag ger staten ett högkostnadsskydd. Som ett skydd mot höga utgifter,

för att uppmuntra förebyggande tandvård och för att ge ytterligare stöd till dig på grund av ditt funktionshinder eller sjukdom, är denna förmån tillgänglig.

Socialförsäkringen i Sverige administrerar tandvårdsbidraget. För att ta reda på om du är kvalificerad för statligt finansierad tandvård, prata med din tandläkare eller hygienist.

Fri tandvård ålder
Fri tandvård ålder

By Wishful