Karl Hedin Familj
Karl Hedin Familj

Karl Hedin Familj /\ Förutom att äga och driva träindustriföretaget AB Karl Hedin är Karl, son till Lars, en av Sveriges största privata skogsägare. Karl har en civilekonomexamen från Lunds universitet.

Estland

Karl Hedin skapade det Fagersta-baserade företaget i början av 1900-talet, och det sysselsätter nu över 950 personer över hela Sverige och Estland, som arbetar inom skogsbruket, sågverken och järnhandeln.

Hedin

Vargar är “skadedjur” enligt Hedin, som har förespråkat att de ska avskaffas på flera sätt. Utöver det hela finns “En ung skog utan vargar”, som är verksamheten Hedins nya namn för en skog som innehåller “starkt växande träd” i sitt namn.

I rätten 2021 befanns han inte skyldig till att ha gett människor med gift i syfte att förgifta vargar, och han frikändes. Maktmissbruk – ett hot mot demokratin skrev Hedin under rättegången som inleddes i oktober 2018.

Hedin har deltagit på Stockholms Alternativa Bok- och Mediemässa 2020 och 2021, en bokmässa med kopplingar till högerextrema miljöer, för att marknadsföra boken.

Karl Hedin Familj

I början av 1950-talet tog min far successivt över kontrollen över företaget och ärvde min farfars 75-procentiga andel i AB Karl Hedin. Så småningom köpte pappa ut sin kusins ​​25-procentiga andel i verksamheten, vilket gjorde honom till ensam ägare.

Pappa förblev VD för företaget fram till 1983, då han sålde sitt innehav till min syster Ulrika och mig själv, och jag köpte en 100-procentig andel i AB Karl Hedin och tog över ledningen av företaget vid 34 års ålder.

För att bli ett familjeföretag för att förbli ett familjeföretag måste det kunna genomföra ett generationsskifte utan att det får katastrofala effekter på företagets framtid.

Problem kommer när man försöker hålla verksamheten lösningsmedel samtidigt som man försöker anställa kompetent ledning.

Under min tid som VD har vi mer än tiofaldig försäljning samtidigt som vi förblir trogna vår kärnverksamhet att förädla skog. Att skapa en logisk förflyttning av trä från skogsstammar till byggmaterial och förpackningar är vårt mål.

Det jag ser som en klar fördel inför framtiden är att jag kan behålla hela flödet och utveckla vettiga tillverkningsarrangemang och varor.

Om eller om vi kan ta vara på dessa chanser beror på förmågan hos varje individ i organisationen. Så länge vi kan hänga med våra kunder och resten.

av världen tror jag att vi kommer att kunna behålla våra positioner, vilket innebär att flödet av ved kommer att fortsätta passera genom de områden där vi har etablerat samhällen under lång tid. dags att komma.

Karl Hedin Familj
Karl Hedin Familj

By Wishful