Johan Kuylenstierna Familj
Johan Kuylenstierna Familj

Johan Kuylenstierna Familj /\ De senaste istidernas paleoklimatologi i polarområdena är en specialitet av Kuylenstierna, en geovetare som tog doktorsexamen. i paleoklimatologi från Stockholms universitet 1991.

Medlem av rektorsrådet och universitetets rektor, han är också adjungerad professor vid institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid universitetet.

Stockholm Environment

Han var vice VD för Stockholm Environment Institute från 2012 till 2018. Utöver sina tidigare roller på FN-organ har han även varit projektledare på olika organisationer, inklusive Stockholm International Water Institute.

Kuylenstierna

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens (RSFA) handläggare Kuylenstierna utsågs till tjänsten 2009. Han sitter i styrelserna för ett flertal organisationer, bland annat Göteborgs universitet, Sveaskog, Axfoundation, Ecogain och Världsnaturfonden.

Tidningen Miljöaktuellt gav honom titeln Miljömäktigasten 2014. En konsult för P1 anställde honom den 21 juli 2017.

Men när jag kom möttes jag av en mängd roliga och engagerande karaktärer. Fetma, hälsa och hunger visade sig vara de viktigaste frågorna för 70 % av världens befolkning, enligt studien.

En lösning kommer så småningom att hittas för våra ekonomiska problem, även om vi inte åtgärdar dem alla på en gång eller i ett svep.

Johan Kuylenstierna Familj

Enligt författarens erfarenhet vid FN lärde han sig värdet av att förbli en del av systemet, nödvändigheten av att koppla samman olika frågor och nödvändigheten av att uppskatta det faktum att vi alla kommer från olika bakgrunder.

Hur det än må vara så har världen fortsatt att vända. Sveaskog och Världsnaturfonden är två organisationer där hans ansvar som förvaltare kan vara ganska olika till exempel.

Institutionen för naturgeografi och kvartärvetenskaper vid Stockholms universitet är där han fungerar som adjungerad lektor i internationella vattenresurser. Tidigare har Johan tjänstgjort som UN-Water Chairs Chief Technical Advisor, stationerad vid FAO i Rom.

På Stockholm International Water Institute var han projektledare för World Water Week i Stockholm, en tjänst som han hade innan han kom till FN-staben. Dessutom grundade och fungerade han som den första chefen för Swedish Water House-programmet.

Som konsult är Johan specialiserad på miljöledning, företagens sociala ansvar (CSR), kommunikation, kärnvärden, intressentdeltagande och kapacitetsuppbyggnad.

Dessutom utformade och drev han förhandlingsträningsspel, både i Sverige och genom utländska träningsprogram, bland mycket annat.

Johan Kuylenstierna Familj
Johan Kuylenstierna Familj

By Wishful