Pontus rasmusson ålder
Pontus rasmusson ålder

Pontus rasmusson ålder /\ Det finns dock tillräcklig bakgrundsinformation. När du tänker på måldemografin för den här videon ser du att den riktar sig till barn mellan 6 och 8 år.

dåliga beteende

Unga människor skulle inte stå ut med sitt vulgära språk och dåliga beteende, som de tydligen gör.

Den här videon, å andra sidan, har inga som helst problem, som tidigare sagts. Videon på den nedre länken är vad som orsakar problemen.”

första videon


Ta en stund att vara uppmärksam på vem han pratar med i den första videon och gå sedan vidare till den andra. En andra video visades vid ett senare tillfälle.

De lanserades samtidigt och har ingen åldersgräns. Det är inte nödvändigt att se den första videon hela vägen igenom; en snabb blick räcker för att fastställa dess kvalitetsnivå.

Icke desto mindre, för den andra videon, skulle jag uppskatta om du åtminstone kunde ta en titt på tidsstämplarna längre ner i texten.

Jag uppmuntrar dig starkt att se filmen och bilda dig en egen uppfattning efter att ha sett den. Det är min förhoppning att du kommer att ha nytta av det.

Trots att jag inte är förälder ville jag inte att mina små barn skulle komma i kontakt med honom eftersom han verkade så skrämmande.

Baserat på videons tema hävdar han att hans tittare har försett honom med många hemligheter.

Nästan alla mysterier han har valt för vidare studier har en sexuell överton. Den här personens utseende antyder att de är en ungdom, men de verkar vara äldre än de barn som kom före dem.

vilket tyder på att de är en tonåring som har accepterat att testas. Det är inte förvånande att en 21-årig man, som

För att få tillgång till miljontals tittare på deras YouTube-kanal ber de om bidrag från barn (främst kvinnor) som sedan ombeds välja sex svar som alla är kopplade. Material som detta är mycket tilltalande för dagens ungdom.

Det finns dock tillräcklig bakgrundsinformation. När du tänker på måldemografin för den här videon ser du att den riktar sig till barn mellan 6 och 8 år. Det är tydligt att de talar och agerar på ett sätt som unga inte skulle tolerera.

Den här videon, å andra sidan, har inga som helst problem, som tidigare sagts. Videon på den nedre länken är det som orsakar problemen.”

Ta en stund att vara uppmärksam på vem han pratar med i den första videon och gå först sedan vidare till den andra. En andra video visades vid ett senare tillfälle.

Pontus rasmusson ålder

Det finns ingen åldersgräns för distribution av dessa produkter, som släpptes samtidigt. Det är inte nödvändigt att se den första videon hela vägen igenom; en snabb blick räcker för att fastställa dess kvalitetsnivå.

Icke desto mindre, för den andra videon, Jag skulle uppskatta om du åtminstone kunde titta på tidsstämplarna längre ner i texten.

Jag uppmuntrar dig starkt att se filmen och bilda dig en egen uppfattning efter att ha sett den. Det är min förhoppning att du kommer att ha nytta av det.

Trots att jag inte är förälder ville jag inte att mina små barn skulle komma i kontakt med honom eftersom han verkade så skrämmande.

Baserat på videons tema hävdar han att hans tittare har försett honom med en mängd insiderinformation.

Nästan alla mysterier han har valt för vidare studier har en sexuell överton. Den här personens utseende antyder att de är en ungdom.

men de verkar vara äldre än de barn som kom före dem, vilket tyder på att de är en tonåring som har accepterat att testas. Det är inte förvånande att en 21-årig man, som

För att få tillgång till miljontals tittare på deras YouTube-kanal ber de om bidrag från barn (främst kvinnor) som sedan ombeds välja sex svar som alla är kopplade. Material som detta är mycket tilltalande för dagens ungdom.

Pontus rasmusson ålder
Pontus rasmusson ålder

By Wishful