Lilla hjärtat mamma
Lilla hjärtat mamma

Lilla hjärtat mamma /\”Little Heart” Esmeralda föddes i ett dysfunktionellt hem plågat av droganvändning och psykisk ohälsa.

välkomnade

Melinda Jacobs och hennes dåvarande man välkomnade henne sju veckor efter att hon blivit övergiven av sin mamma på BB. När hovrätten gav de biologiska föräldrarna rätt tilldömdes de vårdnaden om sin dotter.

månader

Treåriga Esmeraldas död upptäcktes i hennes hus tio månader efter att hon hade återlämnats till sina ursprungliga föräldrar. Hon hade 102 skador på kroppen och det bekräftades att hon hade narkotika i sitt system.

Till en början dömd till ett år och nio månader i fängelse, dömdes offrets mor till två år och nio månader i fängelse för att ha orsakat en annans död.

I juni i år fördubblades maxstraffet för mord från sex till åtta år. Det var omöjligt att ställa den biologiska fadern inför rätta eftersom han satt i förvar vid tiden för sin död.

Genom att ge ut boken “Hennes namn var Esmeralda”, hoppas Melinda inspirera människor att välkomna mindre lyckligt lottade ungdomar till sina hem och hjärtan.

Efter hennes bästa väns, Esmeraldas död, var hon orolig om hon kunde riskera att samma sak skulle hända henne igen. Melinda fann en ny beslutsamhet att utföra sitt uppdrag efter att ha talat med en klok nunna i ett närliggande kloster.

Det var i januari i år som hon födde en ny pojke, vilket gjorde honom till den 19:e familjemedlemmen.

Ett livslångt mål är att ge en trygg och uppfostrande miljö för sin familj. För att hedra alla barn som har bott här kommer jag att vara här resten av mitt liv.

Så länge jag kan kommer jag att fortsätta välkomna nya barn i min familj. Mitt livs syfte ligger någonstans där ute.

Göteborgs hovrätt har informerats om att kvinnans primära mål med att överklaga sin fällande dom är att frikännas från dråp, och i andra hand önskar hon att Högsta domstolen (HD) ska rubricera brottet och sänka straffet.

Den 30 juni fann Göta hovrätt damen skyldig till att ha mördat sin treåriga dotter “Little” och dömde henne till åtta års fängelse.

Norrköpings tingsrätt hade tidigare dömt 41-åringen till ett år och nio månaders fängelse för vållande till annans död. Detta var en skärpning av den meningen.

HD bör ta upp ärendet av en rad skäl, enligt kvinnan och de som förespråkar henne. Som ett exempel.

att hjälpa domstolar att förstå hur man utvärderar material som framkommit under en period av en tilltalads psykiska hälsa som inte kan styrkas med annan bevisning, bland annat.

Dessutom vill de att HD utreder hur föräldrars så kallade “garantiansvar” vid ett barns död efter en olycka ska ses.

Lilla hjärtat mamma

Det finns en debatt om huruvida föräldrar kan hållas ansvariga under omständigheter som dessa för dödsfall orsakade av deras barns egen slarv eller illvilja.

För att få tillstånd att överklaga till Högsta domstolen måste målet vara prejudicerande, det vill säga vägleda andra jämförbara mål till exempel.

Flickan föddes i ett hem präglat av missbruk och psykisk instabilitet, enligt rättegångshandlingar från förvaltningsrätten.

BB i Norrköping barnmorskor tog hand om henne efter att hon föddes och mamman skrevs ut kort därefter eftersom hon vägrade låta socialtjänsten inkvartera henne och hennes dotter på ett trygghetsboende.

Väktare från avdelningen hade tidigare hjälpt till att ta bort pappan, som uppträtt hotfullt mot både personal och verksamhetsledare och tagit med sin egen lustgas som han använde på förlossningsavdelningen.

Efter att Esmeralda föddes hölls hennes identitet hemlig eftersom pappan ansågs vara en fara för barnet och inga andra åtgärder kunde vidtas för att skydda henne.

Pappa dömdes till två års fängelse tre månader efter dottern Esmeraldas födelse för grovt brott

Esmeralda föddes med abstinens på grund av sin mammas misshandel under graviditeten, enligt socialtjänsten. Vid nio års ålder fördes Esmeralda i skyddsförvar och placerades på ett akuthem för misshandlade barn.

Flickan placerades i familjehem hos Melinda Jacobs och Lasse Lundberg vid sju veckors ålder efter ett förvaltningsdomstols beslut med stöd av lagen om vård av unga.

Bara några dagar gammal togs “Lilla hjärtat” om hand av hennes mamma. Hon växte upp i ett familjehem, men återvände till sin födelsefamilj våren 2019.

Hon hittades död i deras lägenhet i centrala Norrköping i slutet av januari 2020 och hennes föräldrar greps båda. Kort senare gick pappan bort medan han satt i polisens förvar.

Göta hovrätt konstaterade i sin dom att flickan råkat ut för en olycka på toaletten och skadat huvudet.

Trots att hon visste att hennes dotter riskerade att dö, misslyckades mamman med att ge henne adekvat vård, enligt hovrätten. I kraft av att vara mamma till barnet var hon i det som kallas en

Lilla hjärtat mamma
Lilla hjärtat mamma

By Wishful