Svältfödda Spädbarnet Föräldrar

Detaljerad information om Svältfödda Spädbarnet

ålderkommer att uppdateras snart
Födelseortkommer att uppdateras snart
förmögenhetkommer att uppdateras snart
födelsedatumkommer att uppdateras snart
yrkekommer att uppdateras snart
Civilståndkommer att uppdateras snart
föräldrarkommer att uppdateras snart
familjkommer att uppdateras snart
barnkommer att uppdateras snart
partnerkommer att uppdateras snart
viktkommer att uppdateras snart
längdkommer att uppdateras snart

Svältfödda Spädbarnet Biografi

Ett spädbarn eller ett litet barn är också ett barn men som SAOL avråder från är en människa upp till ungefär ett års ålder. I medicinska termer definieras ett spädbarn som en nyfödd under de första 28 dagarna från födseln till högst fyra veckor efter födseln och under en månads ålder. Termen nyfödd inkluderar korttidsbarn födda före 37 + 0 veckor, fullgångna barn födda efter 42 + 0 veckor och fullgångna barn födda mellan 37 + 0 och 42 + 0 veckor.

By Wishful